ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

 

Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΝΟΔΟΣ» από το 2001, έτος της ίδρυσης του, έως σήμερα, παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αποκατάστασης και επανένταξης σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και σε ενήλικες με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Παράλληλα υλοποιεί προγράμματα για την ανακούφιση του πληθυσμού που ζει κάτω από συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Κύριο μέλημα μας είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας εναρμονισμένων με τα πλέον σύγχρονα πορίσματα της επιστήμης, με στόχο την υψηλή ποιότητα των θεραπευτικών αποτελεσμάτων και τη μεγιστοποίηση του αποκαταστασιακού μας έργου
 • Η ανάπτυξη υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας παρέχοντας, τόσο υλικά αγαθά, όσο και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, διερεύνησης αναγκών, ενημέρωσης και παραπομπής, με στόχο την ολοκληρωμένη στήριξη οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΝΟΔΟΣ» ιδρύθηκε το 2001 με τη νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

YYKA logo

Από το 2001 έως σήμερα, δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας συμμετέχοντας στο Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ-Β΄ΦΑΣΗ» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύσσει δύο Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Αττικής:

 • Κέντρο Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές «Άνοδος» (έναρξη λειτουργίας Σεπτέμβριος 2001)
 • Στεγαστική Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) για 15 Ενήλικες με Βαριά Νοητική Υστέρηση και Δευτερογενείς Ψυχικές Διαταραχές «Το Σπίτι Μας» (έναρξη λειτουργίας Φεβρουάριος 2003)

Το 2012 ο Φορέας διεύρυνε τις δραστηριότητές του, συμμετέχοντας στο «Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Φτώχειας», το οποίο υλοποίησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συγχρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο Φορέας ανέπτυξε και λειτούργησε από τον Ιούνιο του 2012 έως και το Φεβρουάριο του 2017, δύο προγράμματα:

Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας σε σύμπραξη με τους Δήμους Αγίου Δημητρίου και Αλίμου που περιλάμβανε έξι (6) Δομές:

 • Γραφείο Διαμεσολάβησης
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Δομή Παροχής Συσσιτίων
 • Κοινωνικό Φαρμακείο
 • Τράπεζα Χρόνου
 • Δημοτικό Λαχανόκηπο

Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας σε σύμπραξη με τους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Δάφνης-Υμηττού που περιλάμβανε πέντε (5) Δομές:

 • Γραφείο Διαμεσολάβησης
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Δομή Παροχής Συσσιτίων
 • Κοινωνικό Φαρμακείο
 • Τράπεζα Χρόνου

 

Το 2013 η «Άνοδος» συμμετείχε στην υλοποίηση του προγράμματος «ΠΑΝΑΚΕΙΑ – Δημιουργία Δικτύου Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω τηλεϊατρικής», της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δύναμη Ζωής». Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Logo ESPA

Από τον Ιούνιο του 2017, με αρχικό σχεδιασμό έως τον Μάιο του 2020 και παράταση έως και το Δεκέμβριο του 2022, ο Φορέας σε σύμπραξη με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου αναπτύσσει το Πρόγραμμα «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Παλαιού Φαλήρου: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δήμου Παλαιού Φαλήρου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, σε συγχρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Logo ESPA

Από το Σεπτέμβριο του 2020 ο Φορέας υλοποιεί την πράξη «Λειτουργία Υπηρεσιών κατ΄ Οίκον Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας από το Κέντρο Ημέρας Άνοδος». Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας  09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων–Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΝΟΔΟΣ» κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έχει λάβει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

 • Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση δημοσίων έργων ή/και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έργων προμηθειών/υπηρεσιών και έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα βάσει του προτύπου ELOT EN ISO 9001:2015
 • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών βάσει του προτύπου ELOT EN ISO 27001:2013
 • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων βάσει του προτύπου ELOT EN ISO 22000:2005
 • Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση δημοσίων έργων ή/και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έργων προμηθειών/υπηρεσιών και έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα βάσει του προτύπου ELOT EN ISO 9001:2008
 • Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β για Έργα ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013
 • Ειδική Πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
 • Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Αρχείου με ευαίσθητα προσωπικά Δεδομένα, Άρθρο 7, Ν. 2472, από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών ΜΚΟ