ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

 

Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΝΟΔΟΣ» από το 2001, έτος της ίδρυσης του, έως σήμερα, παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αποκατάστασης και επανένταξης σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και σε ενήλικες με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Παράλληλα υλοποιεί προγράμματα για την ανακούφιση του πληθυσμού που ζει κάτω από συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Κύριο μέλημα μας είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας εναρμονισμένων με τα πλέον σύγχρονα πορίσματα της επιστήμης, με στόχο την υψηλή ποιότητα των θεραπευτικών αποτελεσμάτων και τη μεγιστοποίηση του αποκαταστασιακού μας έργου
 • Η ανάπτυξη υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας παρέχοντας, τόσο υλικά αγαθά, όσο και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, διερεύνησης αναγκών, ενημέρωσης και παραπομπής, με στόχο την ολοκληρωμένη στήριξη οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΝΟΔΟΣ» ιδρύθηκε το 2001 με τη νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Από το 2001 έως σήμερα, δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας συμμετέχοντας στο Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ-Β΄ΦΑΣΗ» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύσσει δύο Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Αττικής:

 • Κέντρο Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές «Άνοδος» (έναρξη λειτουργίας Σεπτέμβριος 2001)
 • Στεγαστική Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) για 15 Ενήλικες με Βαριά Νοητική Υστέρηση και Δευτερογενείς Ψυχικές Διαταραχές «Το Σπίτι Μας» (έναρξη λειτουργίας Φεβρουάριος 2003). Τον Απρίλιο του 2022 επικαιροποιήθηκε η άδεια λειτουργίας της Μονάδας, η οποία κατηγοριοποιήθηκε ως Οικοτροφείο Α1, με πληθυσμό ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή ενήλικες με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές

Το 2012 ο Φορέας διεύρυνε τις δραστηριότητές του, συμμετέχοντας στο «Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Φτώχειας», το οποίο υλοποίησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συγχρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο Φορέας ανέπτυξε και λειτούργησε από τον Ιούνιο του 2012 έως και το Φεβρουάριο του 2017, δύο προγράμματα:

Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας σε σύμπραξη με τους Δήμους Αγίου Δημητρίου και Αλίμου που περιλάμβανε έξι (6) Δομές:

 • Γραφείο Διαμεσολάβησης
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Δομή Παροχής Συσσιτίων
 • Κοινωνικό Φαρμακείο
 • Τράπεζα Χρόνου
 • Δημοτικό Λαχανόκηπο

Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας σε σύμπραξη με τους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Δάφνης-Υμηττού που περιλάμβανε πέντε (5) Δομές:

 • Γραφείο Διαμεσολάβησης
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Δομή Παροχής Συσσιτίων
 • Κοινωνικό Φαρμακείο
 • Τράπεζα Χρόνου

 

Το 2013 η «Άνοδος» συμμετείχε στην υλοποίηση του προγράμματος «ΠΑΝΑΚΕΙΑ – Δημιουργία Δικτύου Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω τηλεϊατρικής», της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δύναμη Ζωής». Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Logo ESPA

Από τον Ιούνιο του 2017, με αρχικό σχεδιασμό έως τον Μάιο του 2020 και παράταση έως και το Σεπτέμβριο του 2023, ο Φορέας σε σύμπραξη με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου αναπτύσσει το Πρόγραμμα «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Παλαιού Φαλήρου: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δήμου Παλαιού Φαλήρου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, σε συγχρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Logo ESPA

Από το Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2023 ο Φορέας υλοποίησε την πράξη «Λειτουργία Υπηρεσιών κατ΄ Οίκον Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας από το Κέντρο Ημέρας Άνοδος». Το Έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας  09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων–Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Από το Φεβρουάριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2023, το Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» συμμετείχε στο πανελλήνιο Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας covid-19 «Κανένας Μόνος στην Πανδημία», υπό την εποπτεία και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Από τον Σεπτέμβριο του 2022 με σχεδιασμό έως τον Ιούνιο του 2024, το Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» συμμετέχει στο πανελλήνιο  Έργο με τίτλο «Δράσεις αντιμετώπισης των μακροπρόθεσμων συνεπειών της πανδημίας COVID-19 (long COVID-effect) στην Ψυχική Υγεία», με την Υπηρεσία «Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική για όλους». Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Από τον Ιούλιο του 2023 η « Υπηρεσία κατ΄ Οίκον Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας από το Κέντρο Ημέρας Άνοδος», συνεχίζει τη λειτουργία της υπό τη χρηματοδότηση και την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τον Ιούλιο του 2023 εγκαινιάστηκε η λειτουργία της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο Α1) «Αλεξία», για 15 ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή ενήλικες με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, στον 4ο ΤΟΨΥ Αττικής. Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Από τον Ιανουάριο του 2023, με σχεδιασμό έως το Δεκέμβριο του 2025 και σε σύμπραξη με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, συνεχίζεται η λειτουργία της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Η λειτουργία της Δομής εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2021-2027, υπό τον τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Συλλειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Δομής Παροχής Συσσιτίου στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, σε συγχρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΝΟΔΟΣ» κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έχει λάβει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

 • Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση δημοσίων έργων ή/και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έργων προμηθειών/υπηρεσιών και έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα βάσει του προτύπου ELOT EN ISO 9001:2015
 • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών βάσει του προτύπου ELOT EN ISO 27001:2013
 • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων βάσει του προτύπου ELOT EN ISO 22000:2005
 • Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση δημοσίων έργων ή/και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έργων προμηθειών/υπηρεσιών και έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα βάσει του προτύπου ELOT EN ISO 9001:2008
 • Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β για Έργα ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013
 • Ειδική Πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
 • Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Αρχείου με ευαίσθητα προσωπικά Δεδομένα, Άρθρο 7, Ν. 2472, από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών ΜΚΟ