Η ΜΟΝΑΔΑ

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο Α1) «Αλεξία» είναι μία στεγαστική Μονάδα, μακράς παραμονής, υψηλού βαθμού προστασίας, για 15 ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή ενήλικες με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, στον 4ο ΤΟΨΥ Αττικής.

Η Μονάδα λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2023 στο πλαίσιο του Έργου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Δημιουργία Νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την Ενίσχυση της Προσβασιμότητας του Πληθυσμού σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας», με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σκοπός του Οικοτροφείου είναι η ασφαλής διαβίωση, η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και η κοινωνική επανένταξη των ατόμων που φιλοξενεί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

Για την εισαγωγή και ένταξη ενός ατόμου σε οικοτροφείο θα πρέπει συγγενικό ή άλλο πρόσωπο να απευθυνθεί στην κοινωνική υπηρεσία του εκάστοτε δήμου ή σε νοσοκομειακή μονάδα, από όπου θα υποβληθεί το σχετικό αίτημα στην αρμόδια ΥΠΕ, η οποία κατόπιν συνεδρίασης προχωρά στη σχετική απόφαση. Σε επόμενο στάδιο ακολουθείται η ορισμένη από την ΥΠΕ διαδικασία, προκειμένου να αξιολογηθεί η κλινική εικόνα, το κίνητρο μετάβασης στη Δομή και η δυνατότητα προσαρμογής στο Πλαίσιο.

Βασικοί στόχοι της Μονάδας:

 • Η διαβίωση των ενοίκων σε ένα οικογενειακό και ασφαλές περιβάλλον
 • Η παροχή συστηματικής φροντίδας υγείας
 • Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και ενθάρρυνση για συμμετοχή και κοινωνική συναλλαγή
 • Η προαγωγή της αυτονομίας, της ικανότητας αυτοφροντίδας και ανάπτυξη του επιπέδου ανεξαρτησίας
 • Η επανένταξη, μείωση φαινομένων ιδρυματισμού και υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
 • Η υποστήριξη των οικογενειών των ενοίκων
 • Η άρση των προκαταλήψεων, του στιγματισμού και των διακρίσεων που συνοδεύουν την ψυχική ασθένεια
 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών και η εκπαίδευση εθελοντών

Ημερήσια εκδρομή

Θεραπευτική
ιππασία

Συμμετοχή σε
δεντροφύτευση

Συνεργασία με το ΚΑΠΗ Αγίου Δημητρίου

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα του Οικοτροφείου «Αλεξία», βάσει της άδειας λειτουργίας του, αποτελείται από τις εξής ειδικότητες:

 • Ψυχίατρος
 • Ψυχολόγος
 • Κοινωνικός Λειτουργός
 • Εργοθεραπευτής
 • Νοσηλευτές
 • Υπαλλήλοι Γενικών Καθηκόντων
 • Διοικητικός Υπάλληλος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μάθετε πώς μπορείτε να στηρίξετε την ΑΝΟΔΟ με προσφορές, δωρεές ή εθελοντική εργασία.