Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η “Υπηρεσία κατ’ Οίκον Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας» ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2020 και αποτελεί επέκταση των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας «Άνοδος», το οποίο λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2020 στο 10o ΤΟΨΥ Αττικής.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων–Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των αναγκών των ψυχικά πασχόντων και των οικογενειών/φροντιστών τους, μέσω παρεμβάσεων που υλοποιούνται άμεσα, στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, καθώς και η ενίσχυση των δράσεων στην τοπική κοινότητα που στοχεύουν στην άρση των προκαταλήψεων που συνοδεύουν την ψυχική ασθένεια.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Η ανάπτυξη της «Υπηρεσίας κατ’ Οίκον Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας» από το Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» αναμένεται να ενισχύσει τις υπάρχουσες υπηρεσίες στο 10ο ΤΟΨΥ Αττικής και να συμβάλει στη:
 • Μείωση των υποτροπών και στην πρόληψη της ψυχικής νόσου
 • Μείωση των επαναλαμβανόμενων εισαγωγών στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων
 • Παραμονή των ασθενών στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον
 • Ενίσχυση της οικογένειας στην κατανόηση και στη διαχείριση της ασθένειας
Επιπλέον οφέλη του προγράμματος:
 • Ενίσχυση της διασύνδεσης των ιατρικών και ψυχοκοινωνικών φορέων της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας
 • Ενίσχυση των δράσεων για τον αποστιγματισμό και την άρση των προκαταλήψεων γύρω από ψυχική νόσο στην τοπική κοινότητα
 • Ενίσχυση των δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των ψυχικά ασθενών

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • Έγκαιρη ανίχνευση των αναγκών των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους
 • Αποτροπή της υποτροπής
 • Παραμονή των ασθενών στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον
 • Καλύτερη διαχείριση της συμπτωματολογίας και βελτίωση της λειτουργικότητας
 • Προαγωγή ευεξίας και ποιότητας ζωής του ασθενή και της οικογένειάς του
 • Προώθηση ατομικών δικαιωμάτων
 • Παραπομπές σε ανοιχτές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
 • Προετοιμασία και υποστήριξη για την εργασιακή επανένταξη
 • Πρόληψη της ψυχικής ασθένειας
 • Αποστιγματισμός της ψυχικής ασθένειας

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η Διεπιστημονική Ομάδα Παρέμβασης της Υπηρεσίας κατ’ Οίκον Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας, αποτελείται από τις εξής ειδικότητες:
 • Ψυχίατρος
 • Ψυχολόγος
 • Κοινωνικός Λειτουργός
 • Νοσηλευτής

ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ως Τομέας Ευθύνης του Κέντρου Ημέρας «Άνοδος» έχει οριστεί ο 10ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Αττικής (10ος ΤΟΨΥ Αττικής). Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι παρακάτω περιοχές, οι κάτοικοι των οποίων εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα:
 • 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων (Παγκράτι, Ωδείο, Ζάππειο, Μετς – Λόφος Αρδηττού, Στάδιο, Α’ Νεκροταφείο, Ν. Κόσμος, Αγ. Αρτέμιος, Προφήτης Ηλίας, Γούβα, Δουργούτι)
 • Δήμος Αγίου Δημητρίου
 • Δήμος Νέας Σμύρνης
 • Δήμος Ηλιούπολης

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

 • Ενήλικες που αντιμετωπίζουν χρόνιες ψυχικές διαταραχές
 • Ενήλικες που αντιμετωπίζουν χρόνια ψυχοκοινωνικά προβλήματα
 • Ενήλικες που εμφανίζουν αυτοβλαπτικές συμπεριφορές
 • Ενήλικες που βρίσκονται σε κοινωνική απομόνωση
 • Ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας
 • Συγγενείς–φροντιστές ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ψυχικές διαταραχές
 • Η ευρύτερη κοινότητα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής «Αττική 2014-2020» σε συγχρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
 • Ψυχιατρική παρακολούθηση και συνταγογράφηση
 • Χορήγηση και παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής
 • Παρέμβαση στην κρίση
 • Αξιολόγηση και υποστήριξη κοινωνικοπρονοιακών αναγκών/ προώθηση ατομικών δικαιωμάτων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή και της οικογένειάς του
 • Ψυχοεκπαίδευση του ασθενή και της οικογένειάς του
 • Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες αυτονόμησης και αυτοφροντίδας
 • Εκπαίδευση κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων
 • Διασύνδεση με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, προγράμματα
  επαγγελματικής κατάρτισης και κοινοτικές δομές

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η υπηρεσία λειτουργεί σε διασύνδεση με τα Ψυχιατρικά Τμήματα και τις Ψυχιατρικές Κλινικές, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, την Κοινωνική Υπηρεσία των Δήμων της περιοχής ευθύνης, τους δημοτικούς και λοιπούς ιατρικούς και ψυχοκοινωνικούς φορείς, καθώς και τις μονάδες ψυχικής υγείας του 10ου ΤΟΨΥ και της ευρύτερης περιφέρειας της Αττικής.
Η υπηρεσία αναπτύσσει συνεργασίες και δράσεις για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας, με σκοπό την πρόληψη και τον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας.
Μάθετε πώς μπορείτε να στηρίξετε την ΑΝΟΔΟ με προσφορές, δωρεές ή εθελοντική εργασία.