Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η «Υπηρεσία κατ’ Οίκον Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας» ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2020 και αποτελεί επέκταση των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας «Άνοδος», το οποίο λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2001 στο 10o ΤΟΨΥ Αττικής.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των αναγκών των ψυχικά πασχόντων και των οικογενειών/φροντιστών τους, μέσω παρεμβάσεων που υλοποιούνται άμεσα, στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, καθώς και η ενίσχυση των δράσεων στην τοπική κοινότητα που στοχεύουν στην άρση των προκαταλήψεων που συνοδεύουν την ψυχική ασθένεια.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • Έγκαιρη ανίχνευση των αναγκών των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους
 • Αποτροπή της υποτροπής
 • Παραμονή των ασθενών στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον
 • Καλύτερη διαχείριση της συμπτωματολογίας και βελτίωση της λειτουργικότητας
 • Προαγωγή ευεξίας και ποιότητας ζωής του ασθενή και της οικογένειάς του
 • Προώθηση ατομικών δικαιωμάτων
 • Παραπομπές σε ανοιχτές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
 • Προετοιμασία και υποστήριξη για την εργασιακή επανένταξη
 • Πρόληψη της ψυχικής ασθένειας
 • Αποστιγματισμός της ψυχικής ασθένειας

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

 • Ενήλικες που αντιμετωπίζουν χρόνιες ψυχικές διαταραχές
 • Ενήλικες που αντιμετωπίζουν χρόνια ψυχοκοινωνικά προβλήματα
 • Ενήλικες που εμφανίζουν αυτοβλαπτικές συμπεριφορές
 • Ενήλικες που βρίσκονται σε κοινωνική απομόνωση
 • Ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας
 • Συγγενείς–φροντιστές ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ψυχικές διαταραχές
 • Η ευρύτερη κοινότητα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Ψυχιατρική παρακολούθηση και συνταγογράφηση
 • Χορήγηση και παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής
 • Παρέμβαση στην κρίση
 • Αξιολόγηση και υποστήριξη κοινωνικοπρονοιακών αναγκών/ προώθηση ατομικών δικαιωμάτων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή και της οικογένειάς του
 • Ψυχοεκπαίδευση του ασθενή και της οικογένειάς του
 • Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες αυτονόμησης και αυτοφροντίδας
 • Εκπαίδευση κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων
 • Διασύνδεση με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, προγράμματα
  επαγγελματικής κατάρτισης και κοινοτικές δομές

Το Έργο του Κέντρου Ημέρας χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μάθετε πώς μπορείτε να στηρίξετε την ΑΝΟΔΟ με προσφορές, δωρεές ή εθελοντική εργασία.