ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το Κέντρο Ημέρας “Άνοδος” είναι μια ανοικτού τύπου μονάδα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2001κι αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα, στην κάλυψη αναγκών θεραπείας και αποκατάστασης από ψυχικές δυσκολίες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ατόμων που απευθύνονται σε εμάς, στο Κέντρο Ημέρας αναπτύσσονται δύο βασικά προγράμματα υπηρεσιών τα οποία στελεχώνονται από διακριτή ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Αυτές είναι:

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται, εναρμονίζονται με τις ελληνικές και διεθνείς κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και τις αρχές της κοινωνικής-κοινοτικής ψυχιατρικής.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας είναι ο Χρυσόπουλος Γιάννης-Ψυχολόγος MSc

 ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ως Τομέας Ευθύνης του Κέντρου Ημέρας «Άνοδος» έχει οριστεί ο 10ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Αττικής (10ος ΤΟΨΥ Αττικής). Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι παρακάτω περιοχές, οι κάτοικοι των οποίων εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα:

 • 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων (Παγκράτι, Ωδείο, Ζάππειο, Μετς – Λόφος Αρδηττού, Στάδιο, Α΄Νεκροταφείο, Ν. Κόσμος, Αγ. Αρτέμιος, Προφήτης Ηλίας, Γούβα, Δουργούτι)
 • Δήμος Αγίου Δημητρίου
 • Δήμος Νέας Σμύρνης
 • Δήμος Ηλιούπολης

Τα αιτήματα που λαμβάνονται από κατοίκους όμορων ΤΟΨΥ της Αττικής, εξετάζονται και εξυπηρετούνται στις περιπτώσεις που, είτε δεν υπάρχουν ανάλογες
υπηρεσίες στον ΤΟΨΥ που ανήκει ο ενδιαφερόμενος, είτε δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις υπάρχουσες υπηρεσίες του ΤΟΨΥ που ανήκει ο ενδιαφερόμενος.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα του Κέντρου Ημέρας «Άνοδος», βάσει της άδειας λειτουργίας του, αποτελείται από τις εξής ειδικότητες:

 • Ψυχίατρος
 • Ψυχολόγοι
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Εργοθεραπεύτρια
 • Νοσηλευτής
 • Διοικητικός Υπάλληλος

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 • Συνεργασίες με φορείς ψυχικής υγείας, ιατροκοινωνικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και την ευρύτερη κοινότητα
 • Συνεργασίες με δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για την πρακτική άσκηση φοιτητών
 • Συνεργασίες με εθελοντές και δίκτυα εθελοντών διαφόρων ειδικοτήτων
 • Ερευνητικό έργο με στόχο την προσαρμογή καινοτόμων θεραπευτικών προγραμμάτων, την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διερεύνηση αναγκών του τομέα ευθύνης
 • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας με σκοπό τον αποστιγματισμό και την πρόληψη της ψυχική νόσου

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Το Έργο του Κέντρου Ημέρας χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μάθετε πώς μπορείτε να στηρίξετε την ΑΝΟΔΟ με προσφορές, δωρεές ή εθελοντική εργασία.