Η ΜΟΝΑΔΑ

Το Κέντρο Ημέρας είναι ανοιχτού τύπου μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αποκατάστασης και επανένταξης ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές και δραστηριοποιείται στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Αττικής. Η Μονάδα λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2001, με τη χρηματοδότηση και την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Προγράμματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς»

Το Κέντρο Ημέρας αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία. Οι γενικοί στόχοι της Μονάδας επικεντρώνονται σε 4 τομείς: θεραπευτικό – κλινικό – αποκαταστασιακό έργο, ερευνητικό έργο, εκπαιδευτικό έργο, καθώς και δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται, εναρμονίζονται με τις ελληνικές και διεθνείς κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και τις αρχές της κοινωνικής-κοινοτικής ψυχιατρικής.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας είναι ο Χρυσόπουλος Γιάννης-Ψυχολόγος MSc

ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ως Τομέας Ευθύνης του Κέντρου Ημέρας «Άνοδος» έχει οριστεί ο 10ος Τομέας
Ψυχικής Υγείας Αττικής (10ος ΤΟΨΥ Αττικής). Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι
παρακάτω περιοχές, οι κάτοικοι των οποίων εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα:

 • 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων (Παγκράτι, Ωδείο, Ζάππειο, Μετς –
  Λόφος Αρδηττού, Στάδιο, Α΄Νεκροταφείο, Ν. Κόσμος, Αγ. Αρτέμιος, Προφήτης
  Ηλίας, Γούβα, Δουργούτι)
 • Δήμος Αγίου Δημητρίου
 • Δήμος Νέας Σμύρνης
 • Δήμος Ηλιούπολης

Τα αιτήματα που λαμβάνονται από κατοίκους όμορων ΤΟΨΥ της Αττικής,
εξετάζονται και εξυπηρετούνται στις περιπτώσεις που, είτε δεν υπάρχουν ανάλογες
υπηρεσίες στον ΤΟΨΥ που ανήκει ο ενδιαφερόμενος, είτε δεν υπάρχει διαθεσιμότητα
στις υπάρχουσες υπηρεσίες του ΤΟΨΥ που ανήκει ο ενδιαφερόμενος.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα του Κέντρου Ημέρας «Άνοδος», βάσει της άδειας λειτουργίας του, αποτελείται από τις εξής ειδικότητες:

 • Ψυχολόγος-Επιστημονικός Υπεύθυνος
 • Ψυχολόγοι
 • Κοινωνικός Λειτουργός
 • Εργοθεραπευτής
 • Διοικητικός Υπάλληλος

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

 • Ενήλικες που πάσχουν από χρόνιες ψυχικές διαταραχές, με κυριότερες τις διαταραχές του σχιζοφρενικού φάσματος και τις διπολικές διαταραχές

 • Ενήλικες με ήπιες και παροδικές ψυχικές διαταραχές, όπως αγχώδεις και συναισθηματικές διαταραχές ή ενήλικες που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες και άγχος, εξαιτίας ψυχοπιεστικών καταστάσεων, όπως μακροχρόνια ανεργία, οικονομικές δυσκολίες, οικογενειακά ζητήματα, ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων κ.ά.

 • Συγγενείς – φροντιστές ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ψυχικές διαταραχές

 • Άτομα που επιζητούν ενημέρωση και παραπομπή σε κατάλληλες υπηρεσίες για θέματα που σχετίζονται με τη ψυχική υγεία

 • Φοιτητές και εθελοντές επαγγελμάτων ψυχικής υγείας, που επιζητούν κατάλληλο πλαίσιο για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και της επαγγελματικής τους κατάρτισης

Όσες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στα ηλικιακά όρια του Κέντρου Ημέρας ή απαιτείται: α) ενδονοσοκομειακή νοσηλεία (όπως άτομα με οξέα ψυχιατρική συμπτωματολογία), β) εξειδικευμένο πλαίσιο (όπως άτομα με νοητική υστέρηση ή αυτιστική συμπτωματολογία), γ) εξειδικευμένες μονάδες θεραπείας (όπως πάσχοντες από διατροφικές διαταραχές ή εξαρτήσεις), εξυπηρετούνται από το Κέντρο Ημέρας σε επίπεδο αξιολόγησης και διασύνδεσης με τον κατάλληλο φορέα κάλυψης του αιτήματός τους.

Θεατρική
παράσταση

Χριστουγεννιάτικο
BAZAAR

Ομάδα μπάσκετ

Περίπατος στην πόλη

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχαργώς» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ενήλικες που πάσχουν από χρόνιες ψυχικές διαταραχές

Το Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» αναπτύσσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης με βασικούς θεραπευτικούς άξονες την Αυτονομία και την Αυτοεξυπηρέτηση, την Εργασία και την Εκπαίδευση, τις Κοινωνικές Σχέσεις, την Ψυχαγωγία, την Υγεία και την Αντιμετώπιση της Ψυχικής Διαταραχής. Παρέχονται:

Ψυχοθεραπεία και Ατομική Υποστήριξη

Η ατομική θεραπεία βρίσκεται στον πυρήνα του εβδομαδιαίου θεραπευτικού προγράμματος. Στο Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» εφαρμόζονται:

 • Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία η οποία αποτελεί μία βραχεία, δομημένη και προσανατολισμένη στο παρόν ψυχοθεραπεία, που αποσκοπεί στην επίλυση τρεχουσών προβλημάτων του ατόμου, μέσω της εκπαίδευσης του σε δεξιότητες που τροποποιούν τους δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς
 • Η Ψυχοεκπαίδευση η οποία αποτελεί τη συστηματική και εξατομικεύμενη ενημέρωση για την ασθένεια του εκάστοτε πάσχοντα, την εκπαίδευσή του σε νέες δεξιότητες και τη συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαχείριση του στίγματος και την ενίσχυση της αυτό-αντιμετώπισης
 • Προώθηση ατομικών δικαιωμάτων
 • Διαχείριση κοινωνικοπρονοιακών ζητημάτων
 • Ενημέρωση για ένταξη σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
 • Ενημέρωση και παραπομπή σε άλλους φορείς

Με τον όρο Εργοθεραπεία αναφερόμαστε στη θεραπευτική πράξη η οποία προωθεί τη συμμετοχή του ατόμου σε «έργα» (σκόπιμες δραστηριότητες), με στόχο να δώσει τη δυνατότητα στο άτομο να κατακτήσει ή να εξελίξει δεξιότητες, ή να παρεμποδίσει την απώλειά τους, έτσι ώστε να φτάσει στο μέγιστο επίπεδο της  λειτουργικότητας και της αυτονομίας του σε όλους τους τομείς της ζωή του.

Ως βασικοί τομείς παρέμβασης της Εργοθεραπείας ορίζονται η Αυτοφροντίδα (υγιεινή – ένδυση – απόδυση – προετοιμασία φαγητού – μετακίνηση), η Εργασία–Παραγωγικότητα (εργασία, μόρφωση, εκπαίδευση, φροντίδα οικογένειας, φροντίδα σπιτιού) και η Διασκέδαση–Ελεύθερος Χρόνος (διασκέδαση, ανάπαυση, έκφραση εαυτού)

Η Εργοθεραπεία υλοποιείται στο εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα μέσω ποικίλων εργαστήριων (ομάδες κατασκευών, καλλιτεχνικής δημιουργίας κ.α)

 • Χοροθεραπεία: Η χοροθεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας η οποία χρησιμοποιεί ως εργαλείο το σώμα και την κίνηση και ανήκει στις θεραπείες μέσω τεχνών. Σύμφωνα με την αυτή, οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει στο σωματικό επίπεδο επηρεάζει αυτόματα και το γνωστικό-συναισθηματικό.
 • Πρωτόγονη Έκφραση: Η πρωτόγονη έκφραση είναι μια προσέγγιση της χοροθεραπείας η οποία βασίζεται σε παραδοσιακά χορευτικά και κινητικά μοτίβα και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα θεραπευτικά εργαλεία όπως ο ρυθμός, η επανάληψη, το παιχνίδι, και η χρήση της φωνής για θεραπευτικό σκοπό. Θεωρητικά έχει τις απαρχές της στην ψυχαναλυτική θεωρία και προσδιορίζεται ως ψυχοθεραπευτική δραστηριότητα που στοχεύει: στη βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου, στην ενίσχυση της διαφοροποίησης από τον άλλον, στην ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης, στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της έκφρασης και της φαντασίας. Βάσει των παραπάνω η πρακτική αυτή προάγει εν γένει την ψυχοσωματική ενότητα γι’ αυτό και συνίσταται στα άτομα με ψυχικές διαταραχές.

Η Χοροθεραπεία στο πρόγραμμα μας υλοποιείται σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Χοροθεραπευτών.

Πρόκειται για ομαδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε δεξιότητες που στοχεύουν στην κατάκτηση της αυτόνομης διαβίωσης και στην ενίσχυση της αυτοφροντίδας. Παραδείγματα τέτοιων ομαδικών παρεμβάσεων είναι η ομάδα μαγειρικής, οι ομάδες καθαριότητας και φροντίδας χώρου, οι ειδικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ατομικής υγιεινής, η εκπαίδευση στη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, δημόσιων υπηρεσιών, διαχείρισης χρημάτων κλπ.

Πρόκειται για δομημένες ψυχοκοινωνικές ατομικές ή ομαδικές παρεμβάσεις, με στόχο  την ενίσχυση της ικανότητας του θεραπευόμενου να ανταπεξέρχεται σε κοινωνικές καταστάσεις και τη μείωση της δυσφορίας και της δυσκολίας του σε αυτές. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα εύρος κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων και δίνει σημασία τόσο στη λεκτική, όσο και στη μη λεκτική επικοινωνία, ενώ αποπειράται να ενισχύσει την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να επεξεργάζεται κατάλληλα κοινωνικά σήματα και να αποκρίνεται σε αυτά.

Η εκπαίδευση στις κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες πραγματοποιείται στην «Ομάδα Κοινωνικών Δεξιοτήτων», στην Κοινωνική Λέσχη, ενώ παράλληλα διέπει κάθε ομαδική παρέμβαση του Κέντρου.

Πρόκειται για ομαδικές παρεμβάσεις που εστιάζουν σε βασικές γνωστικές λειτουργίες, όπως προσοχή, μνήμη εργασίας, εκτελεστικές λειτουργίες, και αποσκοπούν στη βελτίωση του επιπέδου απόδοσης κάθε συγκεκριμένης γνωστικής λειτουργίας. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας και κοινωνικής λειτουργικότητας, καθώς και των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Παράδειγμα τέτοιας ομάδας είναι η  «Ομάδα Παιχνιδιού».

 • Προαγωγή της Υγείας και ενίσχυση της Αυτοφροντίδας

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Προαγωγή της Υγείας και Ενίσχυση της Αυτοφροντίδας» διεξάγονται ομιλίες και βιωματικά σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με την ατομική υγιεινή, τη σωματική υγεία, την υγιεινή χώρου, την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κ.α. Σ’ αυτές τις ομιλίες προσκαλούνται και οι οικογένειες/φροντιστές. Οι ομιλίες και τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με εξειδικευμένους, στο εκάστοτε θέμα, επαγγελματίες υγείας από αντίστοιχους φορείς (π.χ. συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ,  το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίων του ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», το τμήμα Επισκεπτών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του τομέα Νοσηλευτικής της υπηρεσίας «Αγωγή Υγείας» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το εργαστήριο Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.α.)

 • Τέχνη και Πολιτισμός

Πρόκειται για πρόγραμμα που στοχεύει στην ένταξη των συμμετεχόντων στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας, στον εμπλουτισμό των γνώσεων, στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων και συναισθημάτων. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και εκθέσεις, καθώς  και παρακολούθηση μαθημάτων εικαστικών τεχνών  από επαγγελματίες, όπως μαθήματα ζωγραφικής, κεραμικής κ.ά.

 • Κοινωνικοποίηση και Κοινωνική Επανένταξη

Πρόκειται για ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός και εκτός του Κέντρου Ημέρας, εβδομαδιαίες έξοδοι στην πόλη, συμμετοχή σε πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, κοινωνική λέσχη κ.α.

Το Κέντρο Ημέρας διατηρώντας συστηματική επαφή με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της ελληνικού πολιτισμού,  διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, εντός ή και εκτός της Μονάδας, ή λαμβάνει μέρος σε δραστηριότητες άλλων φορέων,  (π.χ. εορταστικά προγράμματα κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων, της Αποκριάς, του Πάσχα κλπ)

Ενήλικες με ήπιες και παροδικές ψυχικές διαταραχές ή ενήλικες που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες και άγχος, εξαιτίας ψυχοπιεστικών καταστάσεων Παρέχονται:

Η ατομική θεραπεία αποτελεί τον κύριο τρόπο παρέμβασης / υποστήριξης των ενηλίκων με ήπιες και παροδικές ψυχικές διαταραχές ή που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες ή άγχος. Στο Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» εφαρμόζονται:

 • Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία η οποία αποτελεί μία βραχεία, δομημένη και προσανατολισμένη στο παρόν ψυχοθεραπεία, που αποσκοπεί στην επίλυση τρεχουσών προβλημάτων του ατόμου, μέσω της εκπαίδευσης του σε δεξιότητες που τροποποιούν τους δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς
 • Η Συστημική Ψυχοθεραπεία, η οποία δίνει έμφαση στις σχέσεις, στην επικοινωνία, στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών μίας οικογένειας, στην οργάνωση και τη λειτουργία της, ενώ προσεγγίζει το σύμπτωμα ως αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας του όλου συστήματος στο οποίο ανήκει το άτομο.

Συγγενείς – φροντιστές ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ψυχικές διαταραχές. Παρέχονται:

Η ατομική ή ομαδική θεραπεία αποτελεί τον κύριο τρόπο παρέμβασης / υποστήριξης στους συγγενείς και φροντιστές ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ψυχικές διαταραχές. Στο Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» εφαρμόζονται:

 • Η Ψυχοεκπαίδευση και Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας στη Ψύχωση, η οποία αποτελεί τη συστηματική και εξατομικεύμενη ενημέρωση για την ασθένεια του πάσχοντος μέλους της οικογένειας, την εκπαίδευση της οικογένειας σε νέες δεξιότητες για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους και τη συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαχείριση του στίγματος και την ενίσχυση της αυτό-αντιμετώπισης
 • Η Συστημική Ψυχοθεραπεία, η οποία δίνει έμφαση στις σχέσεις, στην επικοινωνία, στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών μίας οικογένειας, στην οργάνωση και τη λειτουργία της, ενώ προσεγγίζει το σύμπτωμα ως αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας του όλου συστήματος στο οποίο ανήκει το άτομο.

Οι συγγενείς-φροντιστές μπορούν να συμμετάσχουν στα ειδικά προγράμματα που αναπτύσσονται από το Κέντρο Ημέρας καθώς και σε δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας

Άτομα που επιζητούν ενημέρωση και παραπομπή σε κατάλληλες υπηρεσίες, για θέματα που σχετίζονται με τη ψυχική υγεία, αλλά δεν εμπίπτουν στον πληθυσμό που εξυπηρετεί το Κέντρο Ημέρας.  Παρέχονται:

 • Παραπομπή και διασύνδεση με τον κατάλληλο φορέα κάλυψης, του εκάστοτε αιτήματος, κατόπιν έρευνας σε κρατικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς
 • Υποστήριξη από την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου (ενημέρωση, συμβουλευτική, προώθηση ατομικών δικαιωμάτων, κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα κλπ)

 

Φοιτητές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εθελοντές για πρακτική άσκηση και επαγγελματική κατάρτιση. Παρέχεται:

 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, εποπτεία, αξιολόγηση) σε φοιτητές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Ενεργές συνεργασίες:

-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Τμήμα Εργοθεραπείας
-Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδος

 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Τοπική και ευρύτερη κοινότητα

Πραγματοποιούνται δράσεις δικτύωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με σκοπό την άρση των προκαταλήψεων που συνοδεύουν την ψυχική ασθένεια, τον αποστιγματισμό και την πρόληψη.

Μάθετε πώς μπορείτε να στηρίξετε την ΑΝΟΔΟ με προσφορές, δωρεές ή εθελοντική εργασία.