Η ΜΟΝΑΔΑ

 • Oikotrofeio handmade works
 • Oikotrofeio people walking

ΕΝΟΙΚΟΙ

Η ένταξη των ενοίκων στο Οικοτροφείο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Προγράμματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς», βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σε συνεργασία με την 1η ΔΥΠΕ Αττικής, τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, την οικεία ΤΕΨΥ και τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) «Το Σπίτι Μας» είναι μία στεγαστική Μονάδα, μακράς παραμονής, για 15 ενήλικες με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, στον 10ο ΤΟΨΥ Αττικής.

Η Μονάδα λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2003 στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Προγράμματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς», χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Οικοτροφείου είναι η αποασυλοποίηση, η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και η κοινωνική επανένταξη των ατόμων που φιλοξενεί.

Επιστημονική Υπεύθυνη του Οικοτροφείου είναι η Ξηρουχάκη Αλεξία-Κοινωνική Λειτουργός

Βασικοί στόχοι της Μονάδας:

 • Η διαβίωση των ενοίκων του Οικοτροφείου σε ένα οικογενειακό και ασφαλές περιβάλλον
 • Η παροχή συστηματικής φροντίδας υγείας
 • Η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ενοίκων
 • Η επανασύνδεση και η συνεργασία με τις οικογένειες των ενοίκων
 • Η βελτίωση της λειτουργικότητας και η προαγωγή της αυτονομίας
 • Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση για συμμετοχή και κοινωνική συναλλαγή
 • Η διασύνδεση με φορείς της κοινότητας και η δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου
 • Η άρση των προκαταλήψεων, του στιγματισμού και των διακρίσεων που συνοδεύουν την ψυχική ασθένεια
 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών και η εκπαίδευση εθελοντών

Ημερήσια εκδρομή

Θεραπευτική
ιππασία

Συμμετοχή σε
δεντροφύτευση

Συνεργασία με το ΚΑΠΗ Αγίου Δημητρίου

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα του Οικοτροφείου «Το Σπίτι Μας», βάσει της άδειας λειτουργίας του, αποτελείται από τις εξής ειδικότητες:

 • Κοινωνική Λειτουργός-Επιστημονική Υπεύθυνη
 • Ψυχίατρος (εξωτερικός συνεργάτης)
 • Παθολόγος (εξωτερικός συνεργάτης)
 • Ψυχολόγος
 • Κοινωνικός Λειτουργός
 • Νοσηλευτές
 • Υπαλλήλοι Γενικών Καθηκόντων
 • Διοικητικός Υπάλληλος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μάθετε πώς μπορείτε να στηρίξετε την ΑΝΟΔΟ με προσφορές, δωρεές ή εθελοντική εργασία.