Η ΜΟΝΑΔΑ

 • Oikotrofeio handmade works
 • Oikotrofeio people walking

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο Α1) «Το Σπίτι Μας» είναι μία στεγαστική Μονάδα, μακράς παραμονής, υψηλού βαθμού προστασίας, για 15 ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή ενήλικες με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, στον 10ο ΤΟΨΥ Αττικής.

Η Μονάδα λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2003 στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Προγράμματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς», χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Οικοτροφείου είναι η ασφαλής διαβίωση, η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και η κοινωνική επανένταξη των ατόμων που φιλοξενεί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

Για την εισαγωγή και ένταξη ενός ατόμου σε οικοτροφείο θα πρέπει συγγενικό ή άλλο πρόσωπο να απευθυνθεί στην κοινωνική υπηρεσία του εκάστοτε δήμου ή σε νοσοκομειακή μονάδα, από όπου θα υποβληθεί το σχετικό αίτημα στην αρμόδια ΥΠΕ, η οποία κατόπιν συνεδρίασης προχωρά στη σχετική απόφαση. Σε επόμενο στάδιο ακολουθείται η ορισμένη από την ΥΠΕ διαδικασία, προκειμένου να αξιολογηθεί η κλινική εικόνα, το κίνητρο μετάβασης στη Δομή και η δυνατότητα προσαρμογής στο Πλαίσιο.

Βασικοί στόχοι της Μονάδας:

 • Η διαβίωση των ενοίκων σε ένα οικογενειακό και ασφαλές περιβάλλον
 • Η παροχή συστηματικής φροντίδας υγείας
 • Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και ενθάρρυνση για συμμετοχή και κοινωνική συναλλαγή
 • Η προαγωγή της αυτονομίας, της ικανότητας αυτοφροντίδας και ανάπτυξη του επιπέδου ανεξαρτησίας
 • Η επανένταξη, μείωση φαινομένων ιδρυματισμού και υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
 • Η υποστήριξη των οικογενειών των ενοίκων
 • Η άρση των προκαταλήψεων, του στιγματισμού και των διακρίσεων που συνοδεύουν την ψυχική ασθένεια
 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών και η εκπαίδευση εθελοντών

Ημερήσια εκδρομή

Θεραπευτική
ιππασία

Συμμετοχή σε
δεντροφύτευση

Συνεργασία με το ΚΑΠΗ Αγίου Δημητρίου

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα του Οικοτροφείου «Το Σπίτι Μας», βάσει της άδειας λειτουργίας του, αποτελείται από τις εξής ειδικότητες:

 • Νοσηλεύτρια-Επιστημονική Υπεύθυνη
 • Ψυχίατρος (εξωτερικός συνεργάτης)
 • Παθολόγος (εξωτερικός συνεργάτης)
 • Ψυχολόγος
 • Κοινωνικός Λειτουργός
 • Νοσηλευτές
 • Υπαλλήλοι Γενικών Καθηκόντων
 • Διοικητικός Υπάλληλος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μάθετε πώς μπορείτε να στηρίξετε την ΑΝΟΔΟ με προσφορές, δωρεές ή εθελοντική εργασία.