Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Υπηρεσία Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής του Κέντρου Ημέρας «Άνοδος», φέρνει στην καρδιά της τοπικής κοινότητας, την πρόσβαση σε ψυχοθεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγνωσμένης αποτελεσματικότητας.

Ως κύρια προσέγγιση έχει επιλεχθεί η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία, η οποία αποτελεί μία βραχεία, δομημένη και προσανατολισμένη στο παρόν ψυχοθεραπεία. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποσκοπεί στην επίλυση τρεχουσών προβλημάτων του ατόμου, μέσω της εκπαίδευσης του σε δεξιότητες που τροποποιούν τους δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς.

Παράλληλα, η Συμβουλευτική ασκείται από εξειδικευμένους Ψυχολόγους και εστιάζει κάθε φορά στη βραχεία διαχείριση του ζητήματος που αντιμετωπίζει ο εξυπηρετούμενος, μέσω ενημέρωσης για το θέμα που τον αφορά, κατάρτισης συγκεκριμένου πλάνου δράσης να το διαχειριστεί και υποστήριξής του να το εφαρμόσει.

Η συνεργασία γίνεται μέσω ατομικών συνεδριών, οι οποίες παρέχονται  είτε εξ αποστάσεως, μέσω βιντεοκλήσης, είτε δια ζώσης στο χώρο του Κέντρου Ημέρας, ανάλογα το αίτημα του ενδιαφερόμενου.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ

  • Ενήλικες με ήπιες και παροδικές ψυχικές διαταραχές, όπως αγχώδεις και συναισθηματικές διαταραχές
  • Eνήλικες που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες και άγχος
  • Ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσφορικά συναισθήματα λόγω ψυχοπιεστικών καταστάσεων, όπως η μακροχρόνια ανεργία, οικονομικές δυσκολίες, οικογενειακά ζητήματα, εργασιακά ζητήματα ή ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων
  • Ενήλικες που αντιμετωπίζουν αυξημένη ψυχολογική πίεση συνέπεια της Covid -19, είτε επειδή νοσούν οι ίδιοι, είτε κάποιος συγγενής τους ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του long covid effect
  • Ενήλικες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού
  • Ενήλικες που αναζητούν ψυχολογική εκτίμηση των τρεχουσών δυσκολιών τους και τη διασύνδεσή τους σε κατάλληλο για αυτούς εξειδικευμένο πλαίσιο

Όλες οι περιπτώσεις που από την προκαταρτική αξιολόγηση προκύπτει ότι η καλύτερη αντιμετώπιση του αιτήματός τους χρήζει άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών διασυνδέονται με τις άλλες υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας ή με κατάλληλο για το αίτημά αυτό πλαίσιο.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η υπηρεσία στελεχώνεται από τέσσερις ψυχολόγους, πιστοποιημένες ψυχοθεραπεύτριες στη Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία σύμφωνα με τα κριτήρια της European Association of Behavioral Cognitive Therapy.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία επικοινωνήστε μαζί σας στο 210.9737021, καθημερινά μεταξύ 8.00-16.00, αφήστε τα στοιχεία σας και σύντομα μία από τις Ψυχολόγους μας θα σας καλέσει για να ληφθεί το αίτημά σας.

Η Υπηρεσία λειτουργεί στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Δράσεις αντιμετώπισης των μακροπρόθεσμων συνεπειών της
πανδημίας COVID-19 (long COVID-effect) στην Ψυχική Υγεία» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165233)
στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Μάθετε πώς μπορείτε να στηρίξετε την ΑΝΟΔΟ με προσφορές, δωρεές ή εθελοντική εργασία.