Οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού

Σε συνέχεια της από 3/10/2019 επαναπροκήρυξης μίας (1) θέση εργασίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου «ΠΕ/ΤΕ-Κοινωνικός Λειτουργός», στο πλαίσιο της ΣΟΧ4/2017, για την Πράξη: «Άνοδος, Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Παλαιού Φαλήρου: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δήμου Παλαιού Φαλήρου» με κωδ. ΟΠΣ 5003620, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2014-2020», σε συγχρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανακοινώνονται τα Οριστικά Αποτελέσματα για την πλήρωση της θέσης. Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Logo ESPA