Ομιλία: “Φροντίζοντας τον εαυτό μου”

Με ιδιαίτερη χαρά το Οικοτροφείο «Το Σπίτι Μας» φιλοξένησε κλιμάκιο νοσηλευτών από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου, για την πραγματοποίηση δράσης ευαισθητοποίησης με θέμα «Αυτοφροντίδα και Προσωπική Υγιεινή».  Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα  «Προαγωγή Υγείας και Ενίσχυση της Αυτοφροντίδας» που υλοποιεί ο Φορέας μας και σκοπό είχε, την ανάπτυξη-βελτίωση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, προσωπικής υγιεινής και εμφάνισης των ενοίκων της Δομής, ώστε να αυξηθεί, στο μέγιστο δυνατό, το επίπεδο λειτουργικότητας και αυτονομίας τους.

Οι ένοικοι του Οικοτροφείου μας είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν διεξοδικά για τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και τη σημασία τήρησής τους προς όφελος της καθημερινής αυτοφροντίδας, αλλά και να διατυπώσουν τα ερωτήματα και τις απορίες τους.  Η ομιλία πλαισιώθηκε από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον και προσέδωσε στην ομιλία ένα ευχάριστο ψυχαγωγικό τόνο.

Ευχαριστούμε θερμά τη Διεύθυνση και το σύνολο του Προσωπικού του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου, καθώς τους εισηγητές της ομιλίας, νοσηλευτές Γιάννη Κάλλα και Δήμητρα Τσιμπούκη, για τη συμβολή τους στο Έργο μας και την προθυμία τους να προσεγγίσουν τη δράση, με γνώμονα την ιδιαιτερότητα των αναγκών των ενοίκων του Οικοτροφείου μας.