ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ

Το Κέντρο Ημέρας “Άνοδος”, από την πρώτη στιγμή της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 μερίμνησε και μεριμνά για την ασφαλή κάλυψη όλου του εξυπηρετούμενου πληθυσμού της Μονάδας και την υποστήριξή του, σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία που περνά η χώρα μας.

Με υψηλό το αίσθημα ευθύνης, ήδη από τη Δευτέρα 16/03 συνεχίζεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια η παροχή του συνόλου των ατομικών υπηρεσιών που παρέχονται από το Κέντρο Ημέρας, μέσω σύγχρονων μορφών τηλεπικοινωνίας.

Μένουμε Σπίτι. Μένουμε Δίπλα σας.