ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΑΝΟΔΟΣ»

Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ενημερώνει ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των Μονάδων του, όλοι οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν από άδεια υποβάλλονται σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία του Φορέα με πιστοποιημένη διαγνωστική Μονάδα.