Έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» 

Ανακοινώνεται η έναρξη της λειτουργίας των «Υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας Άνοδος». Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές «Άνοδος», το οποίο λειτουργεί στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής από το Σεπτέμβριο του 2001, προκειμένου να παράσχει νέα υπηρεσία κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας.

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας  09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων–Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σκοπός του προγράμματος είναι η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των αναγκών των ψυχικά πασχόντων και των οικογενειών/φροντιστών τους, μέσω παρεμβάσεων που υλοποιούνται άμεσα, στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και αφορά σε ψυχιατρική και φαρμακευτική παρακολούθηση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, προγράμματα εκμάθησης και ενίσχυσης δεξιοτήτων, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης των υπηρεσιών, καθώς και δράσεις ενημέρωσης της κοινότητας.

Η ανάπτυξη της «Υπηρεσίας κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας» από το Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» αναμένεται να ενισχύσει τις υπάρχουσες υπηρεσίες στο 10ο ΤΟΨΥ Αττικής και να συμβάλει στη:

  • Μείωση των υποτροπών, έγκαιρη παρέμβαση στην κρίση
  • Μείωση των εισαγωγών και επανεισαγωγών στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων
  • Μείωση της αναπηρίας από ψυχιατρικές νόσους
  • Παραμονή των ασθενών στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον
  • Ενίσχυση της οικογένειας στην κατανόηση και στη διαχείριση της ασθένειας

Επιπρόσθετα αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην:

  • Ενίσχυση της διασύνδεσης των ιατρικών και ψυχοκοινωνικών φορέων της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας
  • Ενίσχυση των δράσεων για τον αποστιγματισμό και την άρση των προκαταλήψεων γύρω από ψυχική νόσο στην τοπική κοινότητα
  • Ενίσχυση των δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των ψυχικά ασθενών
  • Ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Τα αποτελέσματα του Προγράμματος αξιοποιούνται στο έπακρο με την ένταξη της υπηρεσίας, μετά το πέρας της 18μηνης της συγχρηματοδότησης, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η υπηρεσία στελεχώνεται από τετραμελές διεπιστημονικό κλιμάκιο, με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, αποτελούμενο από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Νοσηλευτή.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ των ωρών 08:00-16:00, στο τηλέφωνο 210-9737021.