ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΝΟΔΟΣ» προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις εργασίας Ψυχολόγων για τη λειτουργία προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του γενικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν στη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές στο δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής. Οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών, πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.

Επιθυμητά προσόντα: Γνωσιακή –Συμπεριφορική (CBT) εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα  βιογραφικά τους, αντίγραφο πτυχίου και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση  anodos.viografika@gmail.com με την ένδειξη «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ». Νέα καταληκτική ημερομηνία: 22/01/2021 και ώρα 19:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ρούμπου Μαρία, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 09:00 – 17:00, στο τηλέφωνο 6936-985097.