ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Σε συνέχεια της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Ψυχολόγων, ανακοινώνονται οι Επιτυχόντες-Επιλαχόντες Ψυχολόγοι  στα πλαίσια προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του γενικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας.