ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας “ΑΝΟΔΟΣ” αναζητά:

 1 Νοσηλευτή/τρια ΔΕ

για τη Στεγαστική Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης-Οικοτροφείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, μαζί με το πτυχίο και την άδεια άσκησης επαγγέλματος,  με την ένδειξη “Για τη θέση νοσηλευτή/τριας” στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anodos-nos@hotmail.com

.