ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03/2023

Σε συνέχεια της από 15/03/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 03/2023, με παράταση έως τις 28/04/2023,  για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου των ειδικοτήτων:

  1. Νοσηλευτής ΤΕ/ΠΕ (1 θέση εργασίας)
  2. Νοσηλευτής ΔΕ (5 θέσεις εργασίας)
  3. Γενικών Καθηκόντων (9 θέσεις εργασίας)
  4. Διοικητικός Υπάλληλος (1 θέση εργασίας)

για τη λειτουργία Στεγαστικής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο Α1) για Ενήλικες «Άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές», στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού στις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας»» με κωδικό ΟΠΣ 5165728, στον Άξονα «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας» – Δράση «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής, ελέγχου και βαθμολόγησης των αιτήσεων, ανακοινώνουμε τα Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης.


Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα αναγράφεται το αρχικό του ονοματεπώνυμου του υποψηφίου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ