Εκπαίδευση Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Η εκπαίδευση κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων αποτελεί σταθερή θεραπευτική επιλογή του Κέντρου Ημέρας «Άνοδος», που διέπει τόσο ειδικές παρεμβάσεις, όσο και το σύνολο του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Βασικός μας στόχος, μέσω από την παροχή της, είναι η ενίσχυση της ικανότητας του εξυπηρετούμενου πληθυσμού μας να ανταπεξέρχεται σε κοινωνικές καταστάσεις.

Στα παρακάτω άρθρα, μέσα από το «Social Skills Training for Schizophrenia: A Step-by-Step Guide», των A.S. Bellack, K.T. Mueser, S. Gingerich και J. Argesta, του σημαντικότερου ίσως εγχειριδίου που έχει γραφτεί για την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων σε πάσχοντες από σχιζοφρένεια, απαντάμε στα συχνότερα ερωτήματα που μπορεί να έχει κάποιος για την εν λόγω παρέμβαση. Στόχος του άρθρου είναι η ευαισθητοποίηση για την αξία της εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση των χρόνιων ψυχικών διαταραχών τόσο σε ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε μία τέτοια παρέμβαση, όσο και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, . Ευχαριστούμε θερμά τη Ψυχολόγο Αλίκη Πουλή, για την μετάφραση.

Φυλλάδιο ενημέρωσης ενδιαφερόμενων για ένταξη σε ομάδα εκπαίδευσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Φυλλάδιο ενημέρωσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας